SKTC-106, Rovinka
top
header

O organizácii

Verejné obstarávanie tovarov a služieb sa v TSÚP riadi príslušnou smernicou.

footer