SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Skúšanie ochrany krytom

Skúšanie elektrických zariadení krytom v súlade s STN EN 60529 na ochranu osôb pred nebezpečným dotykom živých častí, na ochranu elektrických zariadení pred poškodením, ktoré by mohlo vzniknúť prienikom cudzích telies, alebo vody do týchto zariadení.
IP 0x-IP 6x
IP x0-IP x8

Žiadosť na skúšanie výrobku

footer