SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Liehovarnícke závody – posudky

Skúšobné laboratórium TSÚP vykonáva činnosti vyplývajúce z postavenia TSÚP ÚKSÚP ako poverenej organizácie na odborné posudzovanie technologických častí liehovarníckych závodov podľa zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh (podklad pre udelenie licencie na výrobu liehu) v súlade so zriaďovacou listinou ÚKSÚP vydanou MPRV SR z 27.06.2017, č. j. 2450/2017-250.

  • pestovateľské pálenice
  • liehovary na destiláty
  • priemyselné, poľnohospodárske liehovary
  • a iné

Žiadosť pre posúdenie časti liehovarov

footer