SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium TSÚP

Skúšobné laboratórium TSÚP je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Zabezpečuje služby pre zákazníkov v oblasti:

  • skúšania a posudzovania zhody výrobkov v súlade s požiadavkami relevantných technických predpisov,
  • špecializované odborné služby a činnosti delegované TSÚP NPPC zákonnými predpismi, resp. orgánmi štátnej správy a štátneho odborného dozoru.
footer