SKTC-106, Rovinka
top
header

Kontakty

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky
SKTC-106

Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Meno a priezvisko E-mail Tel.č.
Útvar riaditeľa
Poverený riadením ÚKSÚP – TSÚP Ing. Štefan Korec stefan.korec@uksup.sk 02 / 32 78 63 03
02 / 32 78 63 13
Asistentka riaditeľa Ľudmila Puchnerová ludmila.puchnerova@uksup.sk 02 / 32 78 63 04
02 / 32 78 63 02
Skúšobníctvo
Vedúci skúšobného laboratória TSÚP Ing. Marián Ježík marian.jezik@uksup.sk  02 / 32 78 63 01
Manažér kvality Ing. Anton Somolányi anton.somolanyi@uksup.sk 02 / 32 78 63 25
Metrológ Ing. Jaroslav Domaník jaroslav.domanik@uksup.sk 02 / 32 78 63 16
  Ing. Erika Franková erika.frankova@uksup.sk 02 / 32 78 63 40
  Ing. Dušan Chudý dusan.chudy@uksup.sk 02 / 32 78 63 45
  Ing. Jozef Melichár jozef.melichar@uksup.sk 02 / 32 78 63 47
  Ing. Zuzana Domaníková zuzana.domanikova@uksup.sk
Výskum
Vedúca analytického laboratória tuhých palív a biomasy Ing. Iveta Sajanová iveta.sajanova@uksup.sk 02 / 32 78 63 29
Manažér kvality Ing. Baltazár Farkaš baltazar.farkas@uksup.sk 02 / 32 78 63 48
Výskumný a vývojový pracovník Ing. Martin Sák martin.sak@uksup.sk 02 / 32 78 63 24
Projektová koordinátorka PhDr. Lucia Andelová, PhD. lucia.andelova@uksup.sk 02 / 32 78 63 34
Metrológ Ing. Oskar Šajgalík oskar.sajgalik@uksup.sk 02 / 32 78 63 31
Laborantka Bianca Kukučková bianca.kukuckova@uksup.sk 02 / 32 78 63 31
Laborantka Petra Harmanová petra.harmanova@uksup.sk 02 / 32 78 63 31
footer