SKTC-106, Rovinka
top
header

Kontakty

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky
SKTC-106

Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Meno a priezvisko E-mail Tel.č.
Útvar riaditeľa
Poverený riadením ÚKSÚP – TSÚP Ing. Štefan Korec stefan.korec@uksup.sk 02 / 32 78 63 03
02 / 32 78 63 13
Asistent riaditeľa Ľudmila Puchnerová sekretariat@tsup.sk
puchnerova@tsup.sk
02 / 32 78 63 04
02 / 32 78 63 02
Skúšobníctvo
Vedúci skúšobného laboratória TSÚP
laboratória:
Ing. Marián Ježík jezik@tsup.sk  02 / 32 78 63 01
Metrológ Ing. Jaroslav Domaník domanik@tsup.sk 02 / 32 78 63 16
  Ing. Erika Franková frankova@tsup.sk 02 / 32 78 63 40
  Ing. Dušan Chudý chudy@tsup.sk 02 / 32 78 63 45
  Ing. Jozef Melichár melichar@tsup.sk 02 / 32 78 63 47
Výskum
Vedúci analytického laboratória tuhých palív a biomasy
Manažér kvality Ing. Anton Somolányi somolanyi@tsup.sk 02 / 32 78 63 25
  Ing. Martin Sák sak@tsup.sk 02 / 32 78 63 31
  PhDr. Lucia Andelová andelova@tsup.sk 02 / 32 78 63 34
Ing. Oskar Šajgalík oskar.sajgalik@uksup.sk 02 / 32 78 63 31
  Bianca Kukučková bianca.kukuckova@uksup.sk
  Petra Harmanová petra.harmanova@uksup.sk
footer